Regelen van de voogdij in Peize voor uw kinderen 

Wanneer u minderjarige kinderen heeft, kan het regelen van de voogdij in Peize het overwegen waard zijn. Op het moment dat u en uw partner zouden komen te overlijden, vallen uw minderjarige kinderen onder de voogdij van mensen die u vooraf aangesteld heeft bij de notaris. Er zijn verschillende manieren waarop u dit kunt regelen. Leg het bijvoorbeeld vast in uw testament, wat als leidraad dient voor het regelen van zaken na uw overlijden. Een testament legt u altijd officieel vast bij een notaris. Stevens Idema biedt u hier graag hulp bij aan. Samen bespreken we welke zaken rond de voogdij in Peize moeten worden vastgelegd.

Aanpak bij vastleggen voogdij in Peize 

Niet alleen kunt u de voogdij in Peize van twee volwassenen over uw kinderen vast laten leggen in uw testament. U kunt hier ook een notariële akte voor op laten stellen door de notaris. Een dergelijke akte is uitsluitend rechtsgeldig, wanneer u deze door de notaris heeft laten ondertekenen. Zelf een overeenkomst opstellen met andere volwassenen zal hen na uw overlijden niet de voogdij over uw minderjarige kinderen in Peize geven. Er zal in dit geval door de rechter bepaald worden wie de voogdij over de kinderen krijgt. Overigens hoeft u de voogdij in Peize niet per definitie aan twee volwassenen toe te kennen; u kunt ook één volwassene als voogd aanwijzen in uw testament. 

Aan de slag met regelen voogdij in Peize 

Vindt u het ook een fijn idee, dat de voogdij in Peize over uw kinderen geregeld is? Neem contact op met Stevens Idema, zodat we een afspraak voor u in kunnen plannen. We gebruiken dit moment om te bespreken wat er exact moet worden vastgelegd, op welke wijze u dit wilt doen en wat we hier als notaris voor nodig hebben.

Stel een vraag