Maatschap

Een maatschap is een samenwerkingsvorm van twee of meer personen, de 'maten'. Zij streven met hun inbreng een doel na. Deze inbreng kan bestaan uit geld, arbeid of bijvoorbeeld goederen. Vrije beroepsbeoefenaren kiezen vaak de maatschapvorm. Bijvoorbeeld: accountants, artsen, notarissen, beroepen in de agrarische sector.

Stille Maatschap - Openbare Maatschap

De stille maatschap is gericht op de interne samenwerking. De maten gaan onderling verplichtingen aan. Die staan in een maatschapovereenkomst. De wettelijke regeling over de maatschap is redelijk beperkt. Win daarom altijd advies in bij een deskundige. 

De openbare maatschap doet onder een gemeenschappelijke naam mee aan het rechtsverkeer 
Kenmerken:

  • Een openbare maatschap heeft meestal een maatschapvermogen, los van het privévermogen.
  • De maten mogen afzonderlijk daden van beheer uitvoeren.
  • Beschikkingshandelingen zijn handelingen die buiten de normale activiteiten van de maatschap vallen. Deze kunnen de maten alleen samen uitvoeren.
  • De maatschap verdeelt de winsten en verliezen op basis van ieders inbreng, tenzij er in de maatschapovereenkomst andere afspraken staan.

Past deze organisatievorm bij u?
Stevens Idema Notariaat heeft ruime ervaring en adviseert u graag.

Stel een vraag