Verdeling nalatenschap

Bij overlijden is de verdeling van een nalatenschap onderdeel van de afwikkeling. Deze gebeurt vaak in onderling overleg, zonder tussenkomst van een notaris. Soms is tussenkomst van de notaris wettelijk verplicht. Bijvoorbeeld, als er onroerend goed te verdelen valt.

Wie is verantwoordelijk voor nalatenschap?
De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor het afhandelen van de nalatenschap van de overledene. Ze kunnen staan in een testament. Is er geen testament, dan bepaalt de wet ‘Erfrecht’ wie de erfgenamen zijn. In deze wet staat wie welk deel erft en wie verantwoordelijk is voor het afhandelen van de nalatenschap. 

Gaat het om uw getrouwde of geregistreerde partner? Dan bent u de eerste erfgenaam, samen met eventuele kinderen. Zijn er meerdere (wettelijke) erfgenamen, dan bent u samen verantwoordelijk voor de afhandeling van de nalatenschap. U moet dus samen alles regelen en verdelen. U kunt ook gezamenlijk een volmacht geven aan één erfgenaam om de nalatenschap af te handelen. Of u kunt een notaris benoemen als gevolmachtigde. Tussenkomst en hulp van een notaris is ook nuttig, als de verhouding tussen de erfgenamen niet optimaal is. 

Stevens Idema Notariaat heeft ruime ervaring en adviseert u graag.

Stel een vraag