Stichting

Een stichting heeft geen leden. 

U kunt een stichting oprichten, uitsluitend bij notariële akte of bij testament. Daarin moet wettelijk staan: 

  • de naam van de stichting - het woord stichting moet onderdeel van de naam zijn;
  • de gemeente in Nederland waar de stichting is gevestigd;
  • het doel van de stichting;
  • de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders;
  • de bestemming van het batig saldo van de stichting όf de wijze waarop de bestemming wordt vastgesteld, als de stichting wordt opgeheven.

Betalingen
De betalingen moeten ten goede komen aan het ideële of sociale doel van een stichting. Oprichters of stichtingbestuurders mogen geen betalingen ontvangen. Ze kunnen wel in aanmerking komen voor een reële onkostenvergoeding.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
De Belastingdienst kan een stichting aanmerken als ANBI. De stichtingsstatuten moeten dan voldoen aan de voorwaarden van de Belastingdienst. Een ANBI stichting betaalt geen schenk- en erfbelasting. Donateurs mogen hun giften aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

U moet wijzigingen steeds in een nieuwe notariële akte laten vastleggen.

Stevens Idema Notariaat heeft ruime ervaring en adviseert u graag. 

Stel een vraag