Gezag en voogdij

Wat is gezag?
Gezag is de plicht en het recht om een minderjarig kind (jonger dan 18 jaar) te verzorgen en op te voeden. Dat betekent in de praktijk:

  • zorgen voor voeding en kleding;
  • kiezen van de woonplaats;
  • kiezen van de school;
  • toestemming geven voor medische behandelingen;
  • aanvragen van een paspoort; 
  • beheren van de financiën.
  • Het gezag ligt bij één ouder of bij twee ouders of bij één ouder en een derde.

U bent niet getrouwd, u heeft uw partnerschap niet geregistreerd. Er komt een kind. De man is dan niet automatisch de ouder. Hij heeft dus ook niet automatisch het gezag. Hij moet het kind eerst - met toestemming van de moeder - erkennen. Dat kan al voor de geboorte. Na de erkenning kunnen ouders in het gezagsregister laten aantekenen, dat zij samen het gezag hebben.

Wat is voogdij?
Twee personen, die geen van beiden de ouder zijn, hebben niet het gezag uit over een minderjarig kind, maar zij hebben de voogdij.

Wilt u iets regelen, voor het geval ouders beiden overlijden? Wijs dan in uw testament of in een andere notariële akte, één of twee voogden aan.  Als u geen voogd aanwijst, benoemt de rechter een voogd.

Stevens Idema Notariaat heeft ruime ervaring en adviseert u graag.

Stel een vraag