Notariële volmacht - levenstestament

Zolang u lichamelijk of geestelijk niets mankeert, regelt u al uw zaken natuurlijk zelf.
Maar wat, als u dat door lichamelijke of geestelijke problemen tijdelijk of blijvend niet meer kunt? Dan benoemt de rechtbank een bewindvoerder, die u vertegenwoordigt. Deze moet met enige regelmaat rekening en verantwoording afleggen aan de Rechtbank. Verder moet hij voor bepaalde rechtshandelingen vooraf schriftelijke toestemming hebben. Dit is niet praktisch.

Een betere oplossing is een notariële volmacht - het levenstestament.
In deze akte machtigt u iemand die u in alle voorkomende gevallen mag vertegenwoordigen. Dat is een algehele volmacht. U kunt de volmacht ook beperken tot zaken die bij uw situatie passen. Dan is het een beperkte volmacht. Voor beide volmachten geldt dat u de gemachtigde persoon vertrouwt. 

Een notariële volmacht - het levenstestament regelt drie gebieden:

Voorbeelden van financiële wensen:

 • bankzaken;
 • beleggen van vermogen;
 • aan- en verkoop van onroerend goed;
 • aanvaarden of afwijzen van een erfenis;
 • doen van giften en schenkingen.

Voorbeelden van medische wensen:

 • het aanspreekpunt voor de artsen en zorginstellingen;
 • de keuze voor wel of geen medische behandeling of reanimatie;
 • de keuze voor wel of geen euthanasie.

Voorbeelden van persoonlijke wensen:

 • rondom de uitvaart en het al dan niet doneren van organen;
 • rondom persoonlijke verzorging, verzorging huisdieren;
 • rondom het verwijderen van profielen op sociale netwerken.

U kunt een volmacht altijd via de notaris herroepen. 
U kunt beslissingen of handelingen van de gevolmachtigde niet terugdraaien.

Laat u goed adviseren!
Stevens Idema Notariaat heeft ruime ervaring en adviseert u graag.

Stel een vraag