Vereniging

Verenigingen komen voor op veel gebieden. Bijvoorbeeld: politiek, sport, muziek, geloof, levensbeschouwing, toneel, natuur- en milieubescherming.U kunt op twee manieren een vereniging beginnen:

1. zonder een notariële akte;

  • U maakt onderlinge afspraken of u stelt zelf een akte op.
  • U heeft dan een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.

2. met een notariële akte;

  • U heeft dan een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Rechtsbevoegdheid betekent:

  • Een vereniging heeft zelfstandig rechten en plichten.
  • Een vereniging heeft dezelfde rechten en kan dezelfde verplichtingen aangaan als iedere burger. 

Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan bijvoorbeeld registergoederen hebben, geldleningen aangaan en erfgenaam zijn. Dit geldt niet voor een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Daarnaast is er een verschil in de aansprakelijkheid voor bestuurders. Bij een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid zijn de bestuurders in het algemeen persoonlijk aansprakelijk voor schulden. 

Volgens de wet mag een vereniging geen winst maken voor de leden. Winst of subsidie van fondsen moet ten goede komen aan het doel van de vereniging.

Stevens Idema Notariaat heeft ruime ervaring en adviseert u graag.

Stel een vraag