Commanditaire vennootschap

De commanditaire vennootschap is een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma (vof). 

Er zijn twee soorten vennoten: 

  • 1. de beherende vennoot: deze is persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.
  • 2. de commanditaire vennoot: deze is, als financier van de vennootschap, alleen voor schulden van de vennootschap aansprakelijk tot het door hem ingebrachte bedrag. 

Als een commanditaire vennoot zijn bijzondere positie wil houden, dan moet hij voldoen aan een aantal voorwaarden. 

Past deze organisatievorm bij u?
Stevens Idema Notariaat heeft ruime ervaring en adviseert u graag.

Stel een vraag