Vennootschap onder firma (vof)

De vennootschap onder firma is een maatschap voor ondernemers. De afspraken tussen de firmanten staan in een vennootschapscontract.

Er is onderscheid tussen het vennootschapsvermogen van de firmanten en hun privévermogen. Het vennootschapsvermogen heet  ook wel het afgescheiden vermogen. 

Iedere vennoot mag namens de vof handelen. Dit in tegenstelling tot een maatschap. Daar heeft de handelende maat een volmacht van de overige maten nodig. Hierop gelden enkele wettelijk vastgelegde uitzonderingen.

Iedere vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de vennootschap. Dit is anders bij een maatschap. Daar is iedere maat voor een gelijk deel aansprakelijk voor een schuld van de maatschap.
 
Past deze organisatievorm bij u?
Stevens Idema Notariaat heeft ruime ervaring en adviseert u graag.

Stel een vraag