Hypotheekakte

Veel mensen kunnen een huis niet zelf betalen. Ze moeten geld lenen van een bank. Deze willen hun geld graag uitlenen. De rente is immers een belangrijke bron van hun inkomsten. Afspraken staan in een geldleningsovereenkomst, zoals het rentepercentage, de rentevaste periode; hoe en wanneer u de lening uiterlijk aflost.

Een bank wil zekerheid dat u het geleende geld terugbetaalt. Om dat te realiseren zijn er hypotheekrechten. Een hypotheekrecht is een zekerheidsrecht. U geeft door ondertekening van een hypotheekakte uw huis als onderpand aan de bank. De bank doet daar niets mee, als u uw verplichtingen nakomt. 

Als u uw verplichtingen niet nakomt, dan heeft een bank executierecht. De bank mag uw huis, leeg en ontruimd, verkopen. Vaak via een veiling, U lost met de netto-verkoopopbrengst uw hypotheekschuld af. Is de verkoopopbrengst te laag om uw schuld af te lossen, dan heeft u een restschuld. Over de aflossing maakt u afspraken met uw bank.

De hypotheekakte gaat over de overeenkomst tussen u en de geldverstrekker. Daarin staan:

  • uw gegevens en de gegevens van de bank;
  • het pand waar het om gaat;
  • de hoogte van de hypotheek;
  • de manier waarop u de hypotheek afbetaalt;
  • de hypotheekrente; 
  • het verbod op het verbouwen van de woning, als de waarde van de woning daardoor daalt;
  • bepalingen over bijvoorbeeld het verhuren van het pand.

Een notaris stelt de hypotheekakte op. 

Stevens Idema Notariaat heeft ruime ervaring en adviseert u graag.

Stel een vraag