Erfbelasting

Erfbelasting is een belasting op erfenissen. De erf- en schenkbelasting zijn met elkaar verweven. De progressieve belasting hangt bij beide af van:

  • de hoogte van de erfenis / schenking;
  • de verwantschap tussen de erflater / schenker èn de begunstigde.

Tegen erfbelasting bestaat veel weerstand. De overledene heeft immers tijdens zijn leven al belasting betaald over zijn vermogen. Daarom proberen erfgenamen de verschuldigde erfbelasting zo veel mogelijk te beperken. Na inventarisatie van uw situatie en uw wensen, maken we voor u de juiste documenten.

Stevens Idema Notariaat heeft ruime ervaring en adviseert u graag.

Stel een vraag