Koopovereenkomst

Alle afspraken tussen een verkoper en een koper van een woning staan in een koopovereenkomst. Deze overeenkomst heet ‘de voorlopige koopakte’. Deze term is verwarrend. Partijen denken nog van de koop af te kunnen zien. De aanduiding 'voorlopig' houdt alleen in dat er nog ontbindende voorwaarden kunnen zijn. Bijvoorbeeld: 

  • het krijgen van een (hypothecaire) geldlening;
  • het krijgen van een bouwkundig rapport;
  • het krijgen van een woonvergunning;
  • het verkopen van de oude woning van de koper.

Na ondertekening van de koopovereenkomst heeft de koper drie dagen bedenktijd. Binnen die tijd kan hij zonder opgave van redenen de overeenkomst ontbinden. Dit is wettelijk geregeld.

Als één van de partijen een makelaar heeft ingeschakeld, dan stelt deze meestal de koopovereenkomst op. Is er geen makelaar, dan kunnen partijen samen de koopovereenkomst opstellen. U kunt ook een koopovereenkomst door een notaris laten opmaken. Hij is bij uitstek de deskundige. 

Stevens Idema Notariaat heeft ruime ervaring en adviseert u graag.

Stel een vraag