Verklaring van erfrecht

De verklaring van erfrecht geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Was de overledene gehuwd? In gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden?
  • Is er een testament en wat is de inhoud daarvan?
  • Wie zijn de erfgenamen?
  • Wie beheert de nalatenschap en is verantwoordelijk voor de afwikkeling?

Deze verklaring is geen wettelijke verplichting, maar in veel gevallen wel nodig. Bijvoorbeeld, bij verkoop van een woning, voor het deblokkeren van bankrekeningen of bij het krijgen van partnerpensioen. Als er meer erfgenamen zijn, dan is het praktisch één van de erfgenamen te machtigen om namens de erfgenamen te handelen. U kunt ook de notaris machtigen.
De notaris stelt op verzoek van de erfgenamen de verklaring van erfrecht op.

Stevens Idema Notariaat heeft ruime ervaring en adviseert u graag.

Stel een vraag