Leveringsakte

Een notaris regelt – wettelijk – de levering van onroerend goed. Dat geeft rechtszekerheid. 
De verkopende makelaar stuurt daarom een getekende koopovereenkomst naar een notaris. 

Deze controleert de personen die bij de akte betrokken zijn:

  • zijn ze bevoegd te tekenen?
  • zijn er anderen die ook moeten tekenen, zoals een curator bij faillissement of een bewindvoerder bij meerderjarigenbewind of schuldsanering?

Deze controleert ook het onroerend goed:

  • zijn er bijzondere rechten of verplichtingen?
  • erfdienstbaarheden, kettingbedingen of kwalitatieve verplichtingen?

Na controle stelt de notaris een akte van levering op en schrijft deze in bij het kadaster en de openbare registers.

Stevens Idema Notariaat heeft ruime ervaring en adviseert u graag.

Stel een vraag