Splitsing in appartementsrechten

Een koper van een huis wordt eigenaar van de grond onder / bij het huis en van de opstallen, waaronder de woning. Hoe gaat het bij appartementen? Een koper van een appartement heeft met de andere appartementseigenaren het hele complex in eigendom. Hij heeft het exclusieve gebruiksrecht van een gedeelte van het complex, te weten zijn appartement. 

Uw rechten en plichten staan in de splitsingsakte, o.a.:

  • de locatie van het gebouw en de grond;
  • een omschrijving van wat er allemaal bij het gebouw hoort, welke delen gemeenschappelijk zijn en welke privé;
  • hoe de appartementsrechten bij het Kadaster zijn vastgelegd en wie de appartementseigenaar is;
  • welk splitsingsreglement van toepassing is.

Het splitsingsreglement regelt de rechten en plichten van de Vereniging van Eigenaars (VvE) en van de verschillende appartementseigenaren:

  • de kosten en schulden die voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaren komen; 
  • het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes en zaken;
  • de verzekering van het gebouw;
  • de oprichting en statuten van de VvE;
  • het aantal stemmen dat iedere appartementseigenaar heeft.

Stevens Idema Notariaat heeft ruime ervaring en adviseert u graag.

Stel een vraag