Rechtsvormen ondernemen

Ondernemen brengt risico's met zich mee. Vooral op financieel gebied. Of een ondernemer aansprakelijk is met zijn privévermogen, hangt voor een groot deel af van de rechtsvorm van de onderneming. De rechtsvorm van een onderneming is de juridische vorm. 

In grote lijnen zijn er twee soorten rechtsvormen: 

1. organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid
De ondernemer is privé aansprakelijk.
Bijvoorbeeld: de eenmanszaak, de maatschap, de vennootschap onder firma (v.o.f.) en de commanditaire vennootschap (c.v.).

2. organisatievormen met rechtspersoonlijkheid: de rechtspersoon. 
De rechtspersoon draagt zelfstandig de rechten en plichten.
Bijvoorbeeld: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) en de naamloze vennootschap (NV).

U vindt op deze website een toelichting op deze organisatievormen.

Welke organisatievorm past bij u? 
Stevens Idema Notariaat heeft ruime ervaring en adviseert u graag.

Stel een vraag