Regel zaken rond de voogdij in Hoogkerk bij de notaris 

U wilt dat uw kinderen de juiste zorg en aandacht krijgen op het moment, dat u plotseling komt te overlijden. Het is om deze reden wenselijk één of twee voogden aan te wijzen voor uw kinderen. Mocht u onverhoopt overlijden, dan nemen zij het gezag over de kinderen van u over. Een geruststellende gedachte! Let wel, het gaat hierbij om het gezag over minderjarige kinderen. Op het moment dat een kind 18 jaar of ouder is, bepaalt deze in de basis zelf hoe hij of zij diens leven leidt. Een notaris helpt u met het regelen van de voogdij in Hoogkerk. 

Voogdij in Hoogkerk aanvragen voor een voogd 

Heeft u bepaald wie de voogd voor uw kinderen wordt, op het moment dat u plotseling komt te overlijden? U dient dit op papier vast te laten leggen, zodat hier na uw overlijden geen discussies over ontstaan. Het vastleggen van de voogdij in Hoogkerk doet u bij Stevens Idema. Wij helpen u door dit proces heen, door heel nauwkeurig te beschrijven wat er geregeld moet worden en wat dit concreet voor u en uw kinderen betekent. Een voogd wordt over het algemeen vastgelegd in een testament van de ouders van het kind. Men kan hier ook een andere notariële akte voor op laten stellen, als een ouder bijvoorbeeld geen testament heeft. 

Advies bij aanvragen voogdij in Hoogkerk 

Het regelen van de voogdij in Hoogkerk voor uw kinderen kan best ingewikkeld zijn. Wat zijn de gevolgen ervan? Wat betekent het voor de voogd die u aanwijst? Enzovoorts. Onze notaris adviseert u graag persoonlijk. Neem eens contact met ons op, zodat we een afspraak in kunnen plannen om hierover door te praten. 

Stel een vraag