Notaris helpt bij een testament opstellen in Eelde 

Een testament opstellen in Eelde geeft u de zekerheid, dat uw erfenis op de door u gewenste wijze verdeeld wordt na uw overlijden. Discussies en onenigheden kunnen op deze manier voorkomen worden. Zou u geen testament opstellen, dan bepaalt de wet hoe uw erfenis verdeeld wordt. Hierbij speelt onder meer mee, of de langstlevende ouder van uw kinderen nog in leven is. Mocht dat het geval zijn, dan hebben uw kinderen bij wet nog geen recht op een deel van de erfenis. Dit verandert echter, wanneer de langstlevende ouder al wel is komen te overlijden. In dat geval kunnen zij aanspraak maken op een deel van de erfenis, vaak een vordering in geld. 

Testament opstellen in Eelde na persoonlijk advies

Mogelijk vindt u het lastig om te bepalen welke zaken in het testament moeten worden opgenomen. De notarissen van Stevens Idema voorzien u graag van persoonlijk advies. Samen bekijken we welke zaken voor u belangrijk zijn. Wilt u de erfenis volledig aan uw nabestaanden schenken? Kiest u voor een schenking aan een goed doel? Enzovoorts. Een testament opstellen in Eelde gebeurt altijd bij een notaris, zodat u ervan verzekerd bent dat het stuk rechtsgeldig is. Het voorkomt discussies na uw overlijden. 

Afspraak maken voor testament opstellen in Eelde

Wilt u uw testament opstellen in Eelde? Neem eens contact met ons op! Onze notarissen staan voor u klaar, om u van de gewenste hulp te voorzien. Samen inventariseren we uw wensen, om het testament op basis daarvan verder uit te werken. De ervaring die wij hebben in het opstellen van testamenten en vergelijkbare documenten komt hierbij goed van pas.

Stel een vraag