Een stichting oprichten in Groningen bij Stevens Idema 

Een stichting oprichten in Groningen vergt een goede voorbereiding! Onderdeel hiervan is het laten vastleggen van de oprichting van deze stichting bij een notaris. Het is niet mogelijk om een stichting op te richten zonder hiervoor eerst langs een notaris te gaan. Op dit punt wijkt een stichting af van bijvoorbeeld een eenmanszaak. Zelfs als de stichting maar een paar leden bevat! Stevens Idema is een professional op het gebied van het oprichten van stichtingen en bijvoorbeeld besloten vennootschappen. We adviseren u graag, wanneer u een stichting oprichten in Groningen overweegt. 

Aan de slag met een stichting oprichten in Groningen

Laat u vooraf goed adviseren over hetgeen een stichting oprichten in Groningen met zich meebrengt. Waarmee dient u rekening te houden? Welke verplichtingen gaat u aan? U dient onder meer een naam te hebben, te hebben beschreven wat het doel van de stichting is, de manier waarop bestuurders benoemd en ontslagen worden, enzovoorts. Op basis van deze voorbereiding kunt u vervolgens vast laten leggen, dat u bestuurder bent van de nieuwe stichting. Onze notaris helpt u bij dit proces. Kijk ook alvast eens op onze website, waar u een overzicht vindt van hetgeen in de notariële akte moet worden vastgelegd. 

Advies over een stichting oprichten in Groningen

Vindt u het spannend om een stichting op te richten in Groningen? Wilt u vooraf advies? Ook in dat geval helpen we u graag verder. Neem eens contact met ons op, zodat we u persoonlijk kunnen adviseren. Samen beoordelen we of een stichting de juiste rechtsvorm is voor hetgeen waarmee u wilt beginnen. Als blijkt dat een stichting past bij hetgeen u voornemens bent te doen, inventariseren we welke voorbereidende stappen u nog dient te zetten. 

Stel een vraag