Hulp bij mediator bij scheiding in Groningen 

Staat u voor een scheiding van uw huidige partner? In dat geval komt er veel op u af, in een toch al emotioneel zware tijd. Om ruzies met uw partner uit de weg te gaan of bestaande ruzies samen op te lossen, kan het inschakelen van een mediator bij een scheiding in Groningen aan te raden zijn. Een mediator treedt op als een neutrale partij. Het is om deze reden belangrijk dat u allebei vertrouwen heeft in de gekozen mediator. De mediator zoekt samen met u naar oplossingen voor conflicten, of helpt u deze conflicten juist uit de weg te gaan. 

Diensten van mediator bij scheiding in Groningen 

Rond een echtscheiding moet vaak veel geregeld worden. In het bijzonder wanneer u in het verleden samen een huis gekocht heeft, wanneer u kinderen heeft, enzovoorts. Een mediator zal bij een scheiding in Groningen samen met u in kaart brengen welke punten nog moeten worden opgelost. Op basis van deze inventarisatie wordt samen met u en uw ex-partner gezocht naar oplossingen. De neutrale positie van een mediator kan hierbij heel prettig zijn. De mediator brengt het gesprek rond de scheiding in Groningen voor u op gang. Door te blijven praten lost u conflicten makkelijker op, of gaat u deze juist uit de weg. 

Verschillende vormen van mediation bij echtscheiding 

Bij een echtscheiding, maar ook in andere situaties waarin hulp van een mediator wenselijk is, heeft u de keuze uit verschillende vormen van mediation. Onderscheid wordt hierbij gemaakt tussen een probleemoplossende vorm van mediation en narratieve mediation. Vaak biedt een mediator na een scheiding in Groningen narratieve mediation aan; deze vorm van hulp heeft een doorlopend karakter. Vaak blijft u na een scheiding nog enige tijd aan uw ex-partner verbonden. Dat geldt in het bijzonder wanneer u samen kinderen heeft of bijvoorbeeld eerder gezamenlijk een hypotheek afsloot voor een woning. 

Nut van mediator bij scheiding in Groningen 

Narratieve mediation van een ervaren mediator bij een scheiding in Groningen biedt verschillende voordelen. Er kunnen in de periode na het moment van scheiden opnieuw spanningen in de (vriendschappelijke) relatie tussen u en uw ex-partner ontstaan. U wilt een snelle escalatie hiervan voorkomen. Een mediator treedt als neutrale partij op, om het gesprek gaande te houden en dergelijke spanningen snel de kop in te drukken. Discussies kunnen ontstaan over de omgang met kinderen, de alimentatie die u aan elkaar betaalt, enzovoorts. 

Mediator bij scheiding in Groningen voor maken van afspraken 

Een mediator zal bij een scheiding in Groningen helpen afspraken op papier vast te leggen. Denk bijvoorbeeld aan het ouderschapsplan, waarvan u de invulling samen met uw ex-partner bepaalt. Ook bij het opstellen van het echtscheidingsconvenant kan een mediator helpen. Heeft u samen kinderen? In dat geval is het belangrijk afspraken te maken over de kinderalimentatie die u al dan niet aan elkaar betaalt. Het zijn vaak gevoelige, emotioneel lastige onderwerpen. Het maakt de hulp van een neutrale mediator bij een scheiding in Groningen zeer wenselijk. 

Mediator bij scheiding in Groningen inschakelen 

Scheidt u op korte termijn van uw ex-partner? In dat geval wilt u mogelijk zo snel mogelijk een mediator voor de scheiding in Groningen inschakelen. Stevens Idema biedt u een ervaren en geheel neutrale mediator aan. Let op, een mediator is geen notaris en zal ook nooit de werkzaamheden van een notaris uitvoeren. Dit betekent dat de mediator in geen geval taken van een echtscheidingsnotaris uit zal voeren.  

Stel een vraag