Hulp van een mediator in Meerstad 

Bij conflicten hoeft er niet altijd een rechter aan te pas te komen, om samen met de andere partijen die bij het conflict betrokken zijn tot een oplossing te komen. Heeft u de hulp van een mediator in Meerstad al eens overwogen? Een mediator treedt als een neutrale partij op tussen de verschillende betrokkenen. Het is hierbij aan de mediator in Meerstad om ieder standpunten in kaart te brengen, op basis waarvan gezocht wordt naar een ingang om tot een oplossing te komen voor het lopende conflict. U kunt voor het eenmalig inschakelen van een mediator in Meerstad kiezen, maar ook voor een doorlopend traject. Dat laatste kan interessant zijn voor stellen die onlangs van elkaar zijn gescheiden. 

Vormen van ondersteuning van mediator in Meerstad 

Zoals reeds aangehaald kunt u voor verschillende vormen van ondersteuning van een mediator in Meerstad kiezen. Het meest gebruikelijk is een probleemoplossende vorm van mediation. Hierbij wordt een geschil beslecht door de standpunten van betrokkenen te inventariseren en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. De hulp van een mediator in Meerstad stopt hierbij na het oplossen van het conflict. Het alternatief is narratieve mediation, wat aangeraden wordt aan gescheiden ex-partners met kinderen. Er kunnen zich in zo’n geval steeds weer nieuwe conflicten voordoen. 

Direct mediator in Meerstad inschakelen 

Zit u met een conflict, waarbij het u niet langer lukt om tot oplossingen te komen? Kies voor de hulp van een ervaren mediator in Meerstad. U vindt deze mediator bij Stevens Idema. Neem gerust contact op, zodat we samen kunnen kijken op welke wijze onze mediator bij Meerstad u het beste kan ondersteunen. Daar de mediator in de basis neutraal is, dienen ook andere betrokkenen open te staan voor de hulp van een mediator. 

Stel een vraag