Mediator Groningen

In geval van een geschil of een echtscheiding waarbij onenigheid ontstaat tussen beide (ex-)echtelieden, kan het soms wenselijk zijn om een mediator Groningen in te schakelen. Dit kan vervelende situaties bij de rechtbank voorkomen, en bovendien is mediation financieel aantrekkelijker dan een kort geding of een langdurige strijd bij de rechter over bij voorbeeld een echtscheiding. Wanneer u voor een geschil een mediator zoekt kunt u terecht bij ons notariskantoor.

De mediator Groningen kan helpen bij het oplossen van conflicten

Wanneer u gaat scheiden en u kunt het over bepaalde zaken niet eens worden, dan kan mediation uitkomst bieden. Soms kan bemiddeling van een onafhankelijke derde de lucht klaren en ervoor zorgen dat beide (ex-)partners akkoord gaan met een compromisvoorstel. Zo kan voorkomen worden dat een echtscheiding nodeloos lang duurt. Dit is zeker vervelend wanneer er kinderen bij zijn betrokken. Vooral voor jonge kinderen is het beter om de scheiding in zo goed mogelijke sfeer af te wikkelen. De mediator Groningen kan beiden partijen naar hun visie op de situatie vragen en vervolgens tot een compromisvoorstel komen. Het is daarbij natuurlijk het handigst wanneer beide partijen daarbij aan tafel zitten, maar als u dat wenst kunnen er ook afzonderlijke gesprekken worden gepland.

Wilt u ons kantoor inschakelen voor mediation?

Denkt u dat in een situatie die op u van toepassing is een mediator Groningen uitkomst kan bieden? Aarzel dan niet en vraag ons om een offerte. U kunt een bericht sturen naar info@stevensidema.nl. Heeft u vragen of communiceert u liever per telefoon, bel ons dan op telefoonnummer 050 -31 76 444.

Stel een vraag