Professioneel mediationkantoor bij Groningen

Het oplossen van conflicten kan soms erg lastig zijn, wanneer niet alle partijen bereid lijken te zijn om te zoeken naar compromissen. Om te voorkomen dat een conflict vastloopt, kan de hulp van een neutraal mediationkantoor in Groningen wenselijk zijn. Regelmatig kiezen conflicterende partijen voor mediation, daar dit een laagdrempeligere oplossing is dan het aangaan van een rechtszaak. Ons mediationkantoor bij Groningen helpt u graag op weg, in de zoektocht naar een oplossing waar iedere betrokkene zich in kan vinden. Heeft u al eens aan de toepassing van mediation gedacht?

Aanpak mediationkantoor bij Groningen

Ons mediationkantoor bij Groningen start met een inventarisatie van ieders standpunten. Het vormt de basis voor het vervolg van het traject, waarbij gezocht wordt naar aanknopingspunten voor een oplossingsrichting. Bij mediation wordt er met de verschillende betrokkenen gesproken, om te beoordelen hoe zij in het conflict staan. Een mediator staat neutraal in een conflict. Er zijn twee vormen van mediation waaruit gekozen kan worden, te weten: probleemoplossende- en narratieve mediation. Onze mediator legt de verschillen graag aan u voor.

Afspraak maken bij mediationkantoor bij Groningen

Wilt u een conflict oplossen, maar komt u hier zelf niet meer uit? Kies voor de hulp van ons mediationkantoor bij Groningen. We maken graag nader kennis met u, om de verschillende vormen van mediation voor te leggen en samen met u te bepalen welke van deze vormen het meest geschikt is. Het doel bij mediation is om zo snel mogelijk tot een definitieve oplossing te komen met de verschillende betrokkenen. De kennis en expertise die wij hierin hebben komt hierbij goed van pas.

Stel een vraag