Verschillende vormen van mediation bij notaris in Roden 

In conflictsituaties wilt u niet direct terugvallen op de mogelijkheid om een rechtszaak aan te spannen tegen andere betrokken partijen. Mediation bij onze notaris in Roden kan een goed alternatief zijn. Bij mediation wordt getracht samen met de betrokken partijen tot een oplossing te komen, waar iedere partij zich in kan vinden. Doordat een notaris zich als onafhankelijke en neutrale partij opstelt, is het makkelijker om het gesprek aan te gaan. Vaak lopen conflictenoplossingen stuk, doordat partijen het gesprek niet met elkaar willen voeren. Er zijn verschillende vormen van mediation bij onze notaris in Roden mogelijk. 

Opties bij mediation bij notaris in Roden 

Wanneer u voor mediation bij onze notaris in Roden kiest, heeft u keuze uit probleemoplossende mediation en narratieve mediation. Van beide opties kiest men het vaakst voor probleemoplossende mediation. Op basis van de belangen achter de standpunten die verschillende betrokken partijen hebben, start een mediator de onderhandelingen. Eenmaal tot een oplossing gekomen, wordt deze vastgelegd. Narratieve mediation wordt toegepast bij conflicten in de familiesfeer. Denk bijvoorbeeld aan een echtscheiding tussen twee personen met gezamenlijke kinderen. 

Aan de slag met mediation bij notaris in Roden 

Heeft u momenteel zelf een conflict, welke u niet weet op te lossen zonder hulp van een mediator? Neem eens contact op met de notarissen van Stevens Idema. Mediation bij onze notaris in Roden betekent dat we samen met u en andere betrokken partijen op zoek gaan naar een oplossing voor uw conflict. Altijd op constructieve en geheel neutrale wijze! Lukt het om tot een oplossing te komen? In dat geval leggen we dit voor u vast, zodat hier later nog eens naar kan worden verwezen. 

Stel een vraag