Koopovereenkomst in Peize op laten stellen

Een koopovereenkomst wordt ook wel voorlopige koopakte genoemd. Dat is voor veel mensen verwarrend, omdat dit duidt op het feit dat er nog sprake is van een voorlopig karakter van de overeenkomst. Dat is niet het geval! Wel is het zo, dat men bij het opstellen van een koopovereenkomst in Peize ontbindende factoren in het document op kan laten nemen. Na het opstellen van de koopovereenkomst heeft een koper daarbij drie dagen de tijd om van de koop af te zien, zonder dat dit verder consequenties heeft voor een kopende partij. 

Werking van koopovereenkomst in Peize opstellen 

Bij het opstellen van een koopovereenkomst in Peize worden de gemaakte afspraken tussen de koper en verkoper vastgelegd. Reeds las u als dat de ontbindende factoren voor de overname van een woning er een voorbeeld van zijn. Denk bij ontbindende factoren aan het niet tijdig rond kunnen krijgen van de hypotheek, een woning die verschillende gebreken blijkt te bevatten tijdens een bouwtechnische keuring, enzovoorts. De notaris van Stevens Idema vertelt u er tijdens het opstellen van de koopovereenkomst in Peize graag meer over. 

Afspraak maken voor koopovereenkomst in Peize 

Wilt u binnenkort een woning kopen of verkopen? Neem in dat geval eens contact met ons op. We vertellen u graag meer over onze werkwijze bij het opstellen van een koopovereenkomst in Peize. Vaak heeft de kopende partij het recht om een notaris aan te wijzen, mits dit op redelijke afstand is van de verkopende partij. U kunt er onderling uiteraard voor kiezen om andere afspraken te maken over het aanwijzen van een notaris voor de koopovereenkomst. 

Stel een vraag