Koopovereenkomst in Meerstad opstellen 

Bij de overname van een woning helpt een notaris u de verschillende administratieve zaken correct te regelen. Het opstellen en ondertekenen van een koopovereenkomst in Meerstad is er een voorbeeld van. Dit document bevat alle afspraken die gemaakt zijn tussen de koper en verkopende partij; het wordt ook wel een voorlopige koopakte genoemd. Het kan verwarrend zijn, dat er gesproken wordt over een voorlopige akte. Immers, de koopovereenkomst is toch bindend? Daar is in de meeste gevallen sprake van, ware het niet dat in een voorlopige koopakte ontbindende factoren kunnen zijn opgenomen. Dit verklaart waarom er gesproken wordt over een voorlopige akte. 

Hulp bij uitwerken koopovereenkomst in Meerstad 

De notarissen van Stevens Idema helpen u graag bij het opstellen van de koopovereenkomst in Meerstad. De ervaring die wij hierin hebben maakt dat alle belangrijke gegevens en afspraken aan het document worden toegevoegd, ter ondertekening. U wilt voorkomen dat er op later moment discussies kunnen ontstaan over de gemaakte afspraken rond de overname van de woning. Zoals reeds aangehaald werd, neemt onze notaris indien gewenst ontbindende voorwaarden op in deze overeenkomst. Het gaat dan bijvoorbeeld om de bouwkundige keuring die nog verkregen moet worden, de hypothecaire lening die rond moet komen, enzovoorts. Deze ontbindende factoren deelt u al bij het uitbrengen van een bod met de verkopende partij. 

Afspraak maken voor koopovereenkomst bij Meerstad 

Wilt u op korte termijn een koopovereenkomst bij Meerstad op laten stellen? Neem gerust contact met ons op. We maken graag nader kennis met u, om dit document voor u te kunnen verzorgen. Overigens helpen we u niet alleen bij het uitwerken van een koopovereenkomst in Meerstad; u kunt ook bij ons terecht voor bijvoorbeeld een leveringsakte. 

Stel een vraag