T 050-3176444
E info@stevensidema.nl
KVK 01138081
Postadres:
Postbus 1427
9701 BK Groningen
Bezoekadres:
Boermandestraat 1
9723 DS Groningen

Verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is een officiële verklaring van de notaris met informatie over de overledene, de nalatenschap en de erfgenamen.

In de verklaring van erfrecht worden ondermeer de volgende vragen beantwoord:

  • Is er een testament en wat is de inhoud daarvan?
  • Was de overledene gehuwd? In gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden?
  • Wie zijn de erfgenamen?
  • Wie beheert de nalatenschap en is verantwoordelijk voor de afwikkeling?

De notaris stelt de verklaring van erfrecht op verzoek van de erfgenamen op. Deze verklaring is geen wettelijke verplichting, maar is in veel gevallen toch nodig (bijvoorbeeld voor het deblokkeren van bankrekeningen of het krijgen van partnerpensioen). Bovendien kan het praktisch zijn in geval van meerdere erfgenamen in de verklaring van erfrecht een van de erfgenamen of de notaris volmacht te geven om namens de andere erfgenamen te handelen.

Maak een afspraak