T 050-3176444
E info@stevensidema.nl
KVK 01138081
Postadres:
Postbus 1427
9701 BK Groningen
Bezoekadres:
Boermandestraat 1
9723 DS Groningen

Splitsing in appartementsrechten

Voor wat betreft de levering van onroerend goed is de basis in Nederland dat je als koper van een huis eigenaar wordt van de onder en eventueel bij het huis gelegen grond. Omdat je eigenaar wordt van de grond, wordt je automatisch eigenaar van de op de grond gebouwde opstallen, waaronder de woning.

Halverwege de vorige eeuw ontstond er, mede vanwege de vernietigingen in de Tweede Wereld Oorlog, behoefte aan gestapelde eigendom, dat wil zeggen eigendom boven elkaar. Omdat ons rechtssysteem voor deze wens geen oplossing had, is er over de grens gekeken hoe dit vraagstuk in andere landen werd opgelost.

Het systeem houdt in feite in dat de koper van een appartement samen met de andere appartementseigenaren het gehele complex in eigendom heeft. U krijgt het exclusieve gebruiksrecht van een gedeelte van het complex, te weten het appartement.

Omdat er sprake is van gemeenschappelijk eigendom moeten alle eigenaren tezamen beslissen over bijvoorbeeld het onderhoud van alle gemeenschappelijke delen. Hiervoor is de Vereniging van Eigenaren in het leven geroepen. In de vergadering van de Vereniging van Eigenaren maken de eigenaren afspraken over het te verrichten onderhoud en het vaststellen van de periodieke bijdrage van ieder van de eigenaren. Uit het onderhoudsfonds worden de met het onderhoud en de reparaties van de gemeenschappelijke ruimten/delen betaald.

In de akte van splitsing in appartementsrechten wordt vaak verwezen naar een (Algemeen) splitsingsreglement. Dit is een belangrijk document bij de te houden vergaderingen. Hierin staat namelijk ondermeer vermeld de wijze waarop de vergadering bijeen moet worden geroepen, wanneer er rechtsgeldig besluiten kunnen worden genomen en het aantal door iedere appartementseigenaar uit te brengen stemmen in de vergadering.

Maak een afspraak