Mediator bij Zuidhorn inschakelen 

In conflictsituaties kan de hulp van een mediator bij Zuidhorn prettig zijn. Mediation is een vorm van geschillenbeslechting die steeds vaker gekozen wordt door partijen. Een van de voordelen van het inschakelen van een mediator zit in het feit, dat dit een vrij informele manier van geschillenbeslechting is. Het maakt het toegankelijker dan een stap naar de rechter. Er zijn verschillende vormen van mediation, waarmee een mediator bij Zuidhorn u kan helpen. Onderscheid wordt gemaakt tussen probleemoplossende- en narratieve mediation. Op deze pagina leest u meer over de verschillen. 

Verschillende soorten mediation bij mediator rond Zuidhorn 

Onze mediator bij Zuidhorn kan u met beide vormen van mediation helpen. De meest gekozen vorm is probleemoplossende mediation. De mediator treedt hierbij als een neutrale partij op tussen de conflicterende betrokkenen, met als doel gezamenlijk tot een oplossing te komen waarin iedereen zich kan vinden. De gekozen oplossing wordt vervolgens vastgelegd en ondertekend. Zo kan hier op een later moment altijd naar verwezen worden door betrokkenen. Narratieve mediation bij onze mediator in Zuidhorn is gericht op doorlopende relaties, waarbij op meerdere momenten conflicten kunnen ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan mediation tussen ex-partners, die samen kinderen hebben. Immers, de partnerrelatie tussen de betrokkenen stopt. Dit geldt echter niet voor de ouderrelatie. 

Afspraak maken met mediator bij Zuidhorn 

Denkt u dat de hulp van de mediator bij Zuidhorn van Stevens Idema kan zorgen voor een doorbraak in uw conflict met andere partijen? Neem eens contact met ons op voor een nadere kennismaking. Het is belangrijk dat bij mediation alle partijen vertrouwen hebben in de gekozen mediator bij Zuidhorn. Alleen dan is de kans van slagen bij mediation het grootst. 

Stel een vraag